Nais- ja nuorisojaostot

Tällä hetkellä ei ole erillisiä nais- tai nuorisojaostoja. Toimivissa jaostoissa otetaan huomioon nais- ja nuorisotoiminta. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä jaostoiden vetäjiin.

Sodankylän Erämiehet järjestää vuosittain muutamia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, esimerkkeinä lähi vuosilta: Minimetso leirit, Metsoleirit, Metsästyspäivät, pilkkikilpailut ja ulkoilupäivät.