Metsästyskoirajaosto

Mika Törmänen ja ensimmäinen pudotus pystykorvan haukusta.
KVA Käkikorven Remun kolmas kaatohaukku.
Remu on vuoden 2004 Sodankylän rhy:n hirvenhaukkumestari. Omistaja Kauko Karjalainen.

Pystykorva- ja ajokoirajaosto on yhdistetty yhdeksi metsästyskoirajaostoksi ajokoiratoiminnan hiivuttua. 

Metsästyskoirajaosto edistää ja vaalii erityisesti haukkuvien pystykorvaisten koirarotujen  käyttöä linnun, pienriistan ja suur-riistan metsästyksessä ja ohjaa harrastajia sen pariin koirakokein yms. Tervetuloa mukaan!

Linnun ja pienriistan metsästys pystykorvaisilla koiraroduilla

Suosituin rotu on suomenpystykorva linnun haukuttamisessa.  Pohjanpystykorva on lisännyt suosiotaan rodun kehittymisen myötä. Myös monet laikat haukkuvat lintuja ja muuta pienriistaa, vaikkakin usein hirvi- ja karhuveret on hallitsevimmat.

 

Suurriistakoirat

Kiinnostus ja harrastus suurriistakoirien osalta alkoi viriämään 70-80-luvun taittuessa Sodankylässä hirvikannan nousun ja lintukantojen laskun myötä. Aikaisemmin hirvet pyydettiin pääosin naakimalla tai  pelkällä tuurilla kävellen, mutta nykyään  suuri osa  Sodankylän hirvistä kaadetaan koiran avulla. Karhun kevätpyynnin loputtua karhun syyspyynti koirilla on yleistynyt. Hyviä suurriistakoiria Sodankylässä on nykyisin varsin runsaasti.

Eniten käytettyjä rotuja ovat harmaanorjanhirvikoira,  jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira ja eri laikarodut. Ko. roduissa on yksilöitä, jotka työskentelevät linnulle ja pienriistalle, vaikkakin hirvitaipumukset ovat usein hallitsevimmat.

 

Koulutus ja kokeet

Järjestämme vuosittain linnun-, hirven- ja karhunhaukkukokeita, sekä palkintotuomari koulutuksia. Koetoiminta on seurassamme alkanut jo 60-luvulla.